ZUS Jelenia Góra, Biuro Rachunkowe Jelenia Góra

Biuro rachunkowe Jelenia Góra, księgowa Jelenia Góra

Poniżej składki ZUS na rok 2014 dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz minimalne podstawy wymiaru tych składek.

SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I – XII 2014

RODZAJ UBEZPIECZENIA Z DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM BEZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO MINIMALNA PODSTAWA WYMIARU
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE* 716,99 zł 661,92 zł 2 247,60 zł
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 270,40 zł 270,40 zł 3 004,48 zł
FUNDUSZ PRACY 55,07 zł 55,07 zł 2 247,60 zł
RAZEM 1 042,46 zł 987,39 zł x

* kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową 1,93%
*dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru składek stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy

PREFERENCYJNE SKŁADKI ZUS „MAŁY ZUS” I-XII 2014

RODZAJ UBEZPIECZENIA Z DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM BEZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO MINIMALNA PODSTAWA WYMIARU
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE* 160,78 zł 148,43 zł 504,00 zł
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 270,40 zł 270,40 zł 3 004,48 zł
RAZEM 431,18 zł 418,83 zł x

* kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową 1,93%
*dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota, nie nizsza niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym

Składki ZUS na rok 2013 dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz minimalne podstawy wymiaru tych składek.

SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I – XII 2013

RODZAJ UBEZPIECZENIA Z DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM BEZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO MINIMALNA PODSTAWA WYMIARU
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE* 710,67 zł 656,09 zł 2 227,80 zł
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 261,73 zł 261,73 zł 2 908,13 zł
FUNDUSZ PRACY 54,58 zł 54,58 zł 2 227,80 zł
RAZEM 1 026,98 zł 972,40 zł x

* kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową 1,93%
*dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru składek stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy

PREFERENCYJNE SKŁADKI ZUS „MAŁY ZUS” I-XII 2013

RODZAJ UBEZPIECZENIA Z DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM BEZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO MINIMALNA PODSTAWA WYMIARU
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE* 153,12 zł 141,36 zł 480,00 zł
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 261,73 zł 261,73 zł 2 908,13 zł
RAZEM 414,85 zł 403,09 zł x

* kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową 1,93%
*dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota, nie nizsza niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym

Składki ZUS na rok 2012 dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz minimalne podstawy wymiaru tych składek.

SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW IV – XII 2012

RODZAJ UBEZPIECZENIA Z DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM BEZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO MINIMALNA PODSTAWA WYMIARU
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE* 674,88 zł 623,05 zł 2 115,60 zł
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 254,55 zł 254,55 zł 2 828,31 zł
FUNDUSZ PRACY 51,83 zł 51,83 zł 2 115,60 zł
RAZEM 981,26 zł 929,43 zł x

* kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową 1,93%
*dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru składek stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy

PREFERENCYJNE SKŁADKI ZUS „MAŁY ZUS” IV-XII 2012

RODZAJ UBEZPIECZENIA Z DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM BEZ DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO MINIMALNA PODSTAWA WYMIARU
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE* 143,56 zł 132,53 zł 450,00 zł
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 254,55 zł 254,55 zł 2 828,31 zł
RAZEM 398,11 zł 387,08 zł x

* kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową 1,93%
*dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota, nie nizsza niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym