Jelenia Góra Biuro Rachunkowe 24

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ma zastosowanie m.in.: do niektórych przychodów osób fizycznych osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

W ramach tego rodzaju księgowości oferujemy:

 • prowadzenie ewidencji przychodów zgodnie z Ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • ustalanie wysokości należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu dla celów podatku od towarów i usług – VAT (jeśli dotyczy);
 • sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług – VAT-7, VAT-7K oraz informacji podsumowujących VAT-UE;
 • obsługa pracowników, usługi kadrowo – płacowe;
 • rozliczenia z ZUS, wysyłka elektroniczna dokumentów;
 • przekazy pocztowe/przelewy bankowe do ZUS i Urzędu Skarbowego;
 • rozliczenia z PFRON;
 • Sporządzenie rocznego zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28;

Usługi dodatkowe:

 • pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej i doradztwo w tym zakresie;
 • bieżące konsultacje i analizy sytuacji finansowo – ekonomicznej firmy oraz porady i wyjaśnienia księgowo-podatkowe;
 • przygotowywanie wniosków kredytowych do banku;
 • sporządzanie wniosków o dotacje do Urzędu Pracy;
 • możliwość odbioru dokumentów bezpośrednio z siedziby Klienta;
 • reprezentowanie Podatnika przed Urzędami w zakresie udzielonego umocowania;
 • weryfikacja zapisów w ewidencji przychodów, przegląd rozliczeń podatkowych z okresu nie objętego umową i wyprowadzanie zaległości;
 • pomoc w likwidacji działalności gospodarczej;
 • inne usługi według indywidualnych ustaleń z Klientem.

UWAGA: Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą również opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stawka podatku dla najmu prywatnego wynosi 8,5%.

Biuro rachunkowe Jelenia Góra, księgowa Jelenia Góra