logo
Zadaj Pytanie
NEWSLETTER

Aby otrzymywać nowości
z portalu podaj swój adres email.


Podatkowa księga przychodów i rozchodów - prowadzona m.in. przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, o których mowa w art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

W ramach tego rodzaju księgowości oferujemy:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów;

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;

 • ustalanie należnych zaliczek w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu dla celów podatku od towarów i usług - VAT (jeśli dotyczy);

 • sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług – VAT-7, VAT-7K oraz informacji podsumowujących VAT-UE;

 • obsługa pracowników, usługi kadrowo - płacowe;

 • rozliczenia z ZUS, wysyłka elektroniczna dokumentów;

 • przekazy pocztowe/przelewy bankowe do ZUS i Urzędu Skarbowego;

 • rozliczenia z PFRON;

 • sporządzenie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-36 lub PIT-36L.

 

 

Usługi dodatkowe:

 • pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej i doradztwo w tym zakresie;

 • bieżące konsultacje i analizy sytuacji finansowo - ekonomicznej firmy oraz porady i wyjaśnienia księgowo-podatkowe;

 • przygotowywanie wniosków kredytowych do banku;

 • sporządzanie wniosków o dotacje do Urzędu Pracy;

 • możliwość odbioru dokumentów bezpośrednio z siedziby Klienta;

 • reprezentowanie Podatnika przed Urzędami w zakresie udzielonego umocowania;

 • weryfikacja zapisów w podatkowej księdze, przegląd rozliczeń podatkowych z okresu nie objętego umową i wyprowadzanie zaległości;

 • pomoc w likwidacji działalności gospodarczej;

 • inne usługi według indywidualnych ustaleń z Klientem.