KSIĘGOWOŚĆ JELENIA GÓRA BIURO RACHUNKOWE

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – prowadzona m.in. przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, o których mowa w art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ramach tego rodzaju księgowości oferujemy:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • ustalanie należnych zaliczek w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu dla celów podatku od towarów i usług – VAT (jeśli dotyczy);
 • sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług – VAT-7, VAT-7K oraz informacji podsumowujących VAT-UE;
 • obsługa pracowników, usługi kadrowo – płacowe;
 • rozliczenia z ZUS, wysyłka elektroniczna dokumentów;
 • przekazy pocztowe/przelewy bankowe do ZUS i Urzędu Skarbowego;
 • rozliczenia z PFRON;
 • sporządzenie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-36 lub PIT-36L.

Usługi dodatkowe:

 • pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej i doradztwo w tym zakresie;
 • bieżące konsultacje i analizy sytuacji finansowo – ekonomicznej firmy oraz porady i wyjaśnienia księgowo-podatkowe;
 • przygotowywanie wniosków kredytowych do banku;
 • sporządzanie wniosków o dotacje do Urzędu Pracy;
 • możliwość odbioru dokumentów bezpośrednio z siedziby Klienta;
 • reprezentowanie Podatnika przed Urzędami w zakresie udzielonego umocowania;
 • weryfikacja zapisów w podatkowej księdze, przegląd rozliczeń podatkowych z okresu nie objętego umową i wyprowadzanie zaległości;
 • pomoc w likwidacji działalności gospodarczej;
 • inne usługi według indywidualnych ustaleń z Klientem.

 

Biuro rachunkowe Jelenia Góra, księgowa Jelenia Góra