Biuro Rachunkowe Jelenia Góra

Księgowość, jest nierozłącznie związana z obsługą kadrowo – płacową firmy oraz wykonywaniem obowiązków wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dlatego nasze biuro oferuje kompleksową obsługę firm także w tym zakresie.

Usługi kadrowo – płacowe obejmują:

1. prowadzenie akt osobowych pracowników oraz dodatkowych ewidencji, w tym:

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy;
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie kartotek pracowników: kartoteki urlopowe, ewidencje zwolnień lekarskich, karty przychodów;
 • rozliczanie pracowników z wykorzystanych przerw w czasie pracy (urlopy, zwolnienia lekarskich itp.);
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP;
 • pomoc przy organizowaniu szkoleń BHP;
 • obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.

2. naliczanie wynagrodzeń wraz z miesięcznymi/rocznymi rozliczeniami z ZUS, PFRON i US, w tym:

 • sporządzanie list płac;
 • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych;
 • naliczanie składek ZUS oraz przygotowywanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji i raportów rozliczeniowych;
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i informacji o dochodach (PIT-11, PIT-40, PIT-4R,  PIT-8AR itp.);
 • przygotowywanie rocznych imiennych raportów ZUS osób ubezpieczonych;
 • zgłoszenia do ZUS, zmiany  i wyrejestrowywania ubezpieczonych i członków ich rodzin;
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS rocznych deklaracji ZUS IWA;
 • rozliczenia z PFRON w związku dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

3. pozostałe usługi kadrowe m.in.:

 • przygotowywanie wszelkiego rodzaju sprawozdań, analiz kadrowych;
 • doradztwo w zakresie kodeksu pracy oraz pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie;
 • doradztwo z zakresu rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy;
 • wsparcie przy kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Skarbowego;
 • przygotowywanie wniosków do Urzędu Pracy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 
 
 
Biuro rachunkowe Jelenia Góra, księgowa Jelenia Góra