CENNIK

 

Nasze biuro nie stosuje sztywnego cennika. Opłata za usługi ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem. W zależności od ilości pracy wykonywanej dla danego Klienta, ustalamy zryczałtowaną odpłatność miesięczną.

 

Cena zeleży m.in. od:

  • formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej
  • formy opodatkowania
  • obowiązku rozliczania podatku VAT
  • ilości dokumentów księgowych
  • złożoności rozliczanych transakcji
  • liczby rozliczanych pracowników
  • liczby rozliczanych umów cywilnoprawnych
  • zakresu usług dodatkowych świadczonych na indywidualne potrzeby Klienta

 

 

 

Z A P R A S Z A M Y !